Najnowszy raport o zrównoważonym rozwoju

 

Raport obejmuje ważne dla GUESS kwestie, tj.:
Uczciwe Postępowanie, Wzmacnianie Pozycji Naszych Ludzi i Ochronę Środowiska. W ciągu ostatnich dwóch lat firma GUESS osiągnęła następujące cele:

 

• Zwiększyliśmy naszą ofertę produktów z denimu GUESS ECO o 18%

• Osiągnęliśmy parytet w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn w naszej siedzibie w Stanach Zjednoczonych i Detalicznej Działalności Operacyjnej

• Wyznaczyliśmy ambitne cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 50% i emisji w łańcuchu dostaw o 30% do 2030 r.

• Zakończyliśmy rygorystyczny przegląd danych dotyczących zrównoważonego rozwoju przez zewnętrzną firmę – KPMG

Zakorzenione w naszym dziedzictwie, ale napędzane nową energią 

Tworzymy kultową modę GUESS, skupiając się na zrównoważonym rozwoju — stworzonym przez rodzinę silnych ludzi, przy minimalnym koszcie odpadów.

Podtrzymując to samo DNA GUESS: to jest nasz świat.

Ale nasze marzenia są znacznie większe: to nasza przyszłość. Wartości VISION GUESS wspierają rozwój naszej marki, źródła utrzymania naszych ludzi i troskę o wywieranie pozytywnego wpływu wśród i poza społecznościami i środowiskami, w których działamy. Przeczytaj więcej o wartościach VISION GUESS poniżej.

Krótko O Prawdziwej Zmianie

Wprowadzamy prawdziwe, odważne zmiany w zrównoważony rozwój w GUESS, ze zobowiązaniem do uczciwości w sposobie komunikowania naszych postępów.

Żyjąc Różnorodnością i Pomysłami

Zapraszamy wszystkich i wszędzie – różnorodność tworzy GUESS, dlatego chcemy mieć pewność, że każdy głos na świecie ma swoje miejsce wśród naszych pracowników i komunikacji

Połączeni z Naszymi Dostawcami

Wszyscy jesteśmy częścią naszego łańcucha dostaw – wszyscy jesteśmy częścią GUESS. Współpracujemy z naszymi globalnymi partnerami w zakresie szkoleń i wspierania najlepszych w swojej klasie praktyk na wszystkich poziomach

Our World
Our Future

Tworzenie Z Użyciem Zrównoważonych Materiałów

Będziemy nadal wykorzystywać więcej materiałów organicznych, pochodzących z recyklingu i pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny. GUESS pracuje nad tym, aby wszystkie materiały na bazie tworzyw sztucznych zostały poddane recyklingowi.

Optymalizacja produktów Fashion przy Minimalnych Odpadach

Wprowadzamy nowe projekty i pomysły produktowe, tak aby ich produkcja i sprzedaż była z jednej strony bardziej zrównoważona, a z drugiej powstawało jak najmniej odpadów, pozostając przy tym modnym

Nasz Udział w Rozwiązania Klimatyczne

Bardzo poważnie podchodzimy do kryzysu klimatycznego, dlatego zarówno w procesie tworzenia produktów GUESS jak i w naszym łańcuchu dostaw, wyznaczyliśmy ambitne cele dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla.

Produkty GUESS ECO są wykonane i wyprodukowane z materiałów przyjaznych dla środowiska. Ponad 20% naszych produktów z denimu jest eco. Nasz szybki rozwój w tym zakresie, pozwala nam planować, że w 2024 75% naszej głównej linii denimowej będzie zgodne z wytycznymi GUESS ECO.

Oszczędność Wody

Mniejsze zużycie wody w procesie tworzenia produktów z denimu.
W produkcji naszej kolekcji odzieży z denimu oszczędzamy minimum 30% wody.

Materiały Pozyskiwane w Zrównoważony Sposób

Materiały są pozyskiwane z odpowiedzialnie zarządzanych gospodarstw i lasów

Produkty non-denim GUESS ECO zawierają od 20% do 100% materiałów przyjaznych dla środowiska.

Ekologicznie Świadomi

Nowe technologie i procesy wykorzystywane przy produkcji

Denim GUESS ECO zmniejszają zużycie chemikaliów; obecnie wykorzystywane metody produkcji zawierają co najmniej 20% materiałów przyjaznych dla środowiska i mają zmniejszony wpływ na środowisko.

Nasza Działalność Bardziej Ekologiczna

W GUESS pracujemy nad poprawą naszego wpływu na środowisko, budując kulturę
troski o nie w całej firmie. Od 2021 roku opracowaliśmy i wprowadzamy następujące ekologiczne pomysły poprawy:

•18% redukcja emisji gazów cieplarnianych w naszym bezpośrednim procesie
operacyjnym w przeliczeniu na metr kwadratowy

•Ponad 50+ sklepów w Ameryce Północnej i Europie
zostało doposażone lub otwarte z systemem oświetlenia LED

•Większość opakowań wykorzystywanych do transportu pochodzi z recyklingu lub jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu

•W naszej siedzibie w Los Angeles oferujemy bezpłatne stacje ładowania pojazdów elektrycznych dla pracowników a także zachęcamy do korzystania ze wspólnego podróżowania do pracy i korzystania z transportu publicznego.

Krótko O Prawdziwej Zmianie

Nasze postępy od czasu pierwszego planu zrównoważonego rozwoju wprowadzonego na rynek w 2018 r., są szczegółowo opisane w Raporcie o zrównoważonym rozwoju VISION GUESS w latach 2020-2021.

Z dumą prezentujemy wyniki przedstawione w raporcie, ponieważ zostały one zweryfikowane przez niezależną instytucję, czyniąc nas pionierami, w branży fashion, udostępniającymi raport na tak wysokim poziomie.

Our World, Our Brand

Społeczna Odpowiedzialność w Biznesie

Wierzymy, że wspólne podejście do zaadresowanego tematu systemowego wyzwania społecznego w ramach przemysłu, pozwoli wyprodukować bardziej zrównoważone rozwiązania.
Współpraca z dostawcami pozwala na przestrzeganie międzynarodowych standardów praw człowieka oraz praw pracownika. W GUESS dzięki rozwiniętej współpracy z dostawcami zapewniającymi odpowiednie szkolenia, koordynuje się nadzór i wprowadzane działania naprawcze na rzecz wzmocnienia pozycji pracowników.

Rada ds. Różnorodności i Równouprawnienia

Naszym celem jest, aby wszyscy współpracownicy GUESS czuli się komfortowo i bezpiecznie. Dzięki temu angażują się w pracę i przyczyniają w pełni do naszego wspólnego sukcesu. Aby pokazać, że przekonanie to jest dla nas priorytetem, włączyliśmy różnorodność i integrację do corocznej oceny wyników, a w 2022 r. planujemy przebudować naszą Radę ds. Różnorodności i Integracji w Europie; nadal angażujemy też wszystkich pracowników w świętowanie naszej różnorodnej organizacji.

Zaangażowani w Przyszłość Ekologicznej Mody

Pojawiające się obecnie bardziej zrównoważone tkaniny i technologie jej przetwarzania, są przez nas oceniane pod kątem potencjalnego wykorzystania przez naszych dostawców. Oceniamy również pojawiające się podejścia, aby upewnić się, że produkowane przez nich włókna lub tkaniny są zgodne z marką GUESS i wysokimi oczekiwaniami naszych klientów w zakresie krojów i mody. Jesteśmy selektywni w podejmowaniu zrównoważonych inicjatyw produktowych, które realizujemy tak, abyśmy mogli w pełni przyjąć każdą z nich, właściwie ją zastosować i zaangażować wielu partnerów. Nasz cel to osiągnięcie najlepszych efektów w naszych gotowych produktach.

Treedom

Guess nawiązał współpracę z organizacją Treedom, której celem jest wspieranie bioróżnorodności i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W ramach projektu każdy może wybrać drzewko, spośród siedemnastu różnych gatunków, które następnie zostanie zasadzone, aby zmniejszyć globalny wpływ na zmiany klimatyczne. Projekt ten jest jedynie punktem wyjścia do edukacji naszych konsumentów, aby stali się aktywnymi orędownikami zrównoważonego rozwoju, którym leży na sercu dobro naszej planety.

Bardziej zrównoważone opakowania

Nieustannie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań w zakresie opakowań, wykorzystując więcej surowców pochodzących z recyklingu, w celu zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych. Podążając w tym kierunku, wprowadziliśmy pudełka Avana: Posiadające certyfikat FSC RECYCLED, wyprodukowane z papieru pochodzącego z recyklingu, dzięki czemu można je ponownie poddać recyklingowi metodą PCR.

Równość Płci

Naszym celem jest, aby wszyscy współpracownicy GUESS czuli się komfortowo i bezpiecznie, prezentując swoje autentyczne ja. Z tego powodu zawsze chcemy zagwarantować równe szanse i równość płci wśród wszystkich pracowników.

Według raportu Égalité Index homme/femme dotyczącego równości płci, w ciągu zaledwie jednego roku (od 2019 do 2020) Guess’ poprawił wskaźnik we Francji o 10%, osiągając odpowiednio 90% w 2018 roku, 84% w 2019 roku i 94% w 2020 roku.

Indeks ten obliczany jest na podstawie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, różnic w awansach kobiet i mężczyzn, parytetu wśród 10 najwyższych wynagrodzeń oraz odsetka kobiet, które skorzystały z podwyżki w rok po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

Computablewp indicator(1=yes, 0=no) Indicator value Obtained Points Maximum number of indicator points Maximum number of points for the calculable indicators
1 - pay gap (in %) 1 0.5 39 40 40
2 - differences in individual salary increases (in percentage points) 1 2.5 20 20 20
3 - promotion gaps (in percentage points) 1 2.9 15 15 15
4 - percentage of salary increase on return from maternity leave (%) 1 100 15 15 15
5 - number of employees of the under-represented sex among the 10 highest salaries 1 2 5 10 10
Total of calculable indicators 94 100
INDEX (out of 100 points) 94 100
Pobierz raport na temat Zrównoważonego Rozwoju tutaj

Partnerzy Społeczni

Chociaż zdajemy sobie sprawę, że osiągnięcie wyznaczonego przez nas celu w zakresie zrównoważonego rozwoju to nasza odpowiedzialność korporacyjna, to zdajemy sobie również sprawę, że nie byłoby ono możliwe bez partnerstwa.
Z dumą współpracujemy z następującymi organizacjami, z których każda toruje drogę do większego zrównoważonego rozwoju opartego na społecznej przyszłości:

GRI Community, Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Sustainable Apparel Coalition (SAC), Better Cotton Initiative (BCI) , Global Fashion
Agenda, The Jeans Redesign, CDP, Science Based Targets Initiative, UNFCCC Fashion Industry Charter for Climate Action, Good360, Fashion Institute of
Design and Merchandising, Inno Community Development Organization, Homeboy Industries, Textile Exchange, and The World Stage.