Nasze zaangażowanie na rzecz planety

Zaangażowanie GUESS w zrównoważony rozwój znalazło odzwierciedlenie w najnowszym projekcie realizowanym we współpracy z Ocean Generation – „The Beach clean-up”. Inicjatywa ta, poza walorem estetycznym, ma na celu poprawę czystości brzegów i stanu gruntów. Innowacyjność jest integralną częścią polityki zrównoważonego rozwoju GUESS, zrodzoną z głębokiego przekonania i inspiracji.

Read More

Guess Foundation

Fundacja GUESS została założona w 1994 roku w Los Angeles z misją wspierania możliwości społecznych, zdrowotnych i edukacyjnych

Read More