GUESS Foundation i Denim Day

Globalna kampania na rzecz zapobiegania przemocy seksualnej

„Denim Day” powstał w odpowiedzi na orzeczenie włoskiego Sądu Najwyższego, który uchylił wyrok skazujący za gwałt, ponieważ ofiara miała na sobie obcisłe jeansy, których nie można było – zdaniem sędziów – zdjąć bez jej pomocy i zgody. Następnego dnia posłanki z włoskiego parlamentu założyły niebieskie jeansy, aby zaprotestować przeciwko decyzji Sądu. Denim wkrótce stał się symbolem promującym zapobieganie przemocy seksualnej, a „Denim Day” stał się globalną kampanią. „Denim Day” tak szybko zyskał popularność, że wkrótce stał się jednym z flagowych wydarzeń GUESS.

„Denim Day” został zorganizowany po raz pierwszy w 2015 roku we Włoszech przez GUESS Foundation Europe we współpracy z The Circle Italy – grupą kobiet walczących z ubóstwem i niesprawiedliwością poprzez zbieranie funduszy i szereg działań budujących świadomść – w celu wspierania ofiar napaści na tle seksualnym i podnoszenia świadomości na temat tego rodzaju przemocy. Następnie GUESS Foundation rozszerzyła swoją kampanię na arenie międzynarodowej tworząc „Denim Day Europe”.

W 2016 roku GUESS Foundation uruchomiła ruch i jego przesłanie również w Hiszpanii. GUESS Fundation Europe dążyła do tego, aby „Denim Day” był dostępny dla wszystkich, wszędzie, i zachęcała ludzi do podejmowania działań na rzecz zapobiegania gwałtom i innym formom przemocy seksualnej. Podczas przygotowań do „Denim Day”, zwykle obchodzonego 27 maja, członkowie społeczności, wybrani urzędnicy, firmy i studenci są zapraszani za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, w tym silnych mediów społecznościowych i platformy wymiany doświadczeń, do pokazywania swojej solidarność poprzez noszenie jeansowych spodni.

GŁÓWNI BENEFICJENCI, Włochy (Stowarzyszenie D.i.Re) i Hiszpania (Fundacja Ana Bella)

Guess Europe wniósł wkład w inicjatywę Guess Foundation Europe, organizując kilka kampanii zbierania funduszy bezpośrednio w swoich sklepach.

We Włoszech Guess Foundation Europe zdecydowała wesprzeć D.i.Re – Donne in Rete Contro la Violenza, pierwsze nieinstytucjonalne centrum walki z przemocą, prowadzone przez stowarzyszenie kobiet. Dzięki zbiórce funduszy, która rozpoczęła się w 2015 r., przekazano do D.i.Re około 375 000 euro, podkreślając równolegle znaczenie pracy jako podstawowego narzędzia zapewniającego godne warunki życia ofiarom przemocy i ich dzieciom. Stowarzyszenie zainwestowało te środki w projekt mający na celu pomoc kobietom w odzyskaniu niezależności, począwszy od samowystarczalności finansowej, poprzez wejście lub ponowne wejście na rynek pracy. Projekt podzielono na dwa główne etapy: pierwszy obejmował ustanowienie corocznego programu szkoleniowego dla pracowników organizacji przeciwdziałających przemocy, mającego na celu stworzenie specjalnego serwisu doradztwa zawodowego wspierającego powrót ofiar przemocy domowej na rynek pracy; drugi polegał na oferowaniu 20 staży, w siedmiu różnych regionach Włoch, kobietom mieszkającym w schroniskach D.i.Re. Najważniejszą rolę w całym procesie odegrali wychowawcy, którzy na podstawie zdiagnozowanych umiejętności i doświadczenia tych kobiet, zidentyfikowali najbardziej odpowiednie firmy do przeprowadzenia staży, doradzając im na każdym etapie stażu i opracowując program kolejnych działań.

„W Hiszpanii Guess Foundation Europe jest zaangażowana we wspieranie hiszpańskiego stowarzyszenia Fundación Ana Bella (sieć kobiet walczących z przemocą) założonego w maju 2006 r. Założycielka Ana Bella jest ofiarą przemocy domowej i przedsiębiorczynią społeczną, która została wybrana do Wspólnoty Ashoka w 2011. Fundación Ana Bella wyraża empatię i pozytywne świadectwa kobiet, które doświadczyły przemocy na tle płciowym, zachęcając ofiary do zabierania głosu i zapewniając im sieć wsparcia peer-to-peer. Ponad 350 000 euro zostało przekazane stowarzyszeniu dzięki inicjatywom przeprowadzonym w sklepach i imprezom zorganizowanym przez Guess Foundation. Zebrane fundusze pomogły wesprzeć ważny projekt stowarzyszenia o nazwie „The Amiga Program”, który dzięki darowiznom był w stanie pomóc ponad 1400 kobietom w trudnej sytuacji. Świadczone wsparcie obejmuje pomoc finansową, bony żywnościowe, szkolenie zawodowe do pracy w charakterze Ambasadora Marki, możliwość zatrudnienia i zakwaterowania dla matek i ich dzieci, wsparcie prawne i psychologiczne oraz szkolenia umożliwiające im odbudowanie poczucia wartości własnego życia.”