10.10 Shopping Festival

Fundacja GUESS rozpoczęła współpracę z 10.10 Shopping Festival, aby zebrać darowizny na wsparcie przełomowej pracy Fundacji IEO-CCM – organizacji non-profit, która finansuje badania kliniczne i eksperymentalne Europejskiego Instytutu Onkologii i Centrum Kardiologii Monzino w Mediolanie we Włoszech.

10.10 to Shopping Festival z siedzibą w USA, który łączy sojusz wysokiej jakości sprzedawców detalicznych w nowatorskim wydarzeniu zakupowym, rozpoczynającym świąteczny czas zakupów. Główna idea tego wydarzenia to oferowanie konsumentom specjalnych korzyści i zachęt, przy jednoczesnej zbiórce pieniędzy dla organizacji filantropijnych.

Ekspansja wydarzenia na Europę nie tylko przyniosła europejskim konsumentom GUESS wspaniałe oferty modowe, ale także pomogła zwiększyć darowizny na bardzo szczytny cel. W wyniku tej inicjatywy GUESS przekazał 5 EUR ze sprzedaży online, zrealizowanej w sobotę 10 października, wybranych produktów oferowanych w różnych kategoriach z 25% rabatem. Akcja obejmowała takie kraje jak Włochy, Hiszpania, Francja, Portugalia, Szwajcaria, Polsk i Rosja. Kolejnym krokiem było przekazanie darowizny w wysokości 25 tyś Euro przez Fundację GUESS na rzecz Fundacji IEO-CCM i obecnego projektu IEO Lung Cancer Screening.

Po raz kolejny Fundacja GUESS znalazła okazję, aby podczas 10.10 Shopping Festival połączyć modę z istotną sprawą i zebrać fundusze na cele charytatywne, przy jednoczesnym oferowaniu klientom wspaniałych rabatów. Założona w Los Angeles w 1994 roku, Fundacja GUESS stara się wspierać możliwości społeczne, zdrowotne i edukacyjne oraz poszukiwać innowacyjnych sposobów dawania pozytywnej energii i nadziei potrzebującym na całym świecie.

Działania Fundacji GUESS są ogromne – tylko w zeszłym roku Fundacja przekazała ponad 800 000$ na kilka ważnych inicjatyw charytatywnych, w tym Peace Over Violence for Denim Day, Make-A-Wish Foundation, St. John’s Health Centre i World Heart Federation. Historycznie, Fundacja GUESS przekazała darowizny na rzecz Fundacji IEO-CCM poprzez Projekt Vintage. Projekt ten, za pośrednictwem fundacji non-profit, wykorzystywał modę do szlachetnych celów, finansując badania nad optymalizacją leczenia raka u pacjentów, a także wspierając projekty onkologiczne.

Projekt IEO Lung Cancer Screening wspierany przez Fundację IEO-CCM zajmuje się jedną z najpowszechniejszych chorób świata jaką jest nowotwór płuc. Wskaźnik przeżycia w przypadku tej choroby wynosi aż 54% jeśli jest ona zdiagnozowana w okresie dziecięcym; niestety tylko 15% przypadków rozpoznawanych jest na tym etapie. Dane te wskazują na potrzebę znalezienia narzędzia do badania przesiewowego, które byłoby nie tylko skuteczne, ale także dostępne dla systemów opieki zdrowia publicznego. I to jest cel projektu Lung Cancer Screening. Projektu, koncentrującego się na wczesnym wykrywaniu nowotworu płuc w celu diagnozy wczesnego stadium choroby, wtedy gdy jest ona ograniczona i często bezobjawowa. Celem projektu jest stworzenie „electronic nose”, który zastąpi nisko dawkową tomografię komputerową, narzędzie obecnie używane do wykrywania nowotworu wielkości nawet kilku milimetrów, które nie antycypuje choroby a naraża pacjenta na promieniowanie. „Electronic nose” jest testem diagnozującym w prosty, nieinwazyjny i niedrogi sposób, łatwy do zastosowania na dużą skalę, a zatem potencjalnie dostępny dla całej populacji.

O Fundacji GUESS

Założona w 1994 roku Fundacja GUESS wspiera szeroki zakres działań, promujących zapobieganie przemocy, tolerancję i równość w celu wprowadzenia zmian społecznych.

Wykorzystując wizerunek marki jako silny, autonomiczny i autorytarny środek w globalnym scenariuszu, fundacja wierzy, że każdy ma prawo żyć tak, jak chce.

O Fundacji IEO-CCM

Fundacja IEO-CCM jest organizacją non-profit, która finansuje badania kliniczne i eksperymentalne Europejskiego Instytutu Onkologii i Centrum Kardiologii Monzino. Celem tych badań jest identyfikacja najlepszych metod leczenia i wspierania nowych innowacyjnych projektów. Finansowanie badań ma strategiczne znaczenie dla pracy lekarzy i badaczy pracujących w IEO i Monzino. Dzięki temu postęp i wyniki osiągane w laboratorium można szybko przekształcić w bardziej zindywidualizowaną opiekę i przełożyć na coraz bardziej efektywne systemy diagnostyczne dostępne dla pacjentów.

Z tego względu priorytetowym celem Fundacji IEO-CCM i Instytutów jest dalsze promowanie pozyskiwania funduszy, w celu przekazania coraz większych środków na wsparcie badań prowadzonych przez IEO i Monzino oraz umożliwienie kontynuowania tych prac w średnim i długim terminie.