Dawać. Chronić. Inspirować.

W obliczu pandemii COVID-19, GUESS?, Inc. i Fundacja GUESS wspierały globalną społeczność w walce z kryzysem poprzez współpracę z licznymi organizacjami. GUESS?, Inc. i Fundacja GUESS przekazywały tym organizacjom fundusze, odzież i środki ochrony osobistej (w tym maseczki) jak również zachęcały społeczności do oddawania krwi.

Los Angeles, Kalifornia – Podczas światowej pandemii COVID-19, Firma GUESS?, Inc., globalna marka lifestylowa, wraz z Fundacją GUESS, rozpoczęła wiele akcji pomocy w walce z COVID-19, w przekonaniu, że jesteśmy #InThisTogether. Firma GUESS?, Inc. i Fundacja GUESS wspierały globalną społeczność w walce z kryzysem wywołanym przez COVID-19, poprzez współpracę z licznymi organizacjami i przekazanie funduszy, odzieży i środków ochrony osobistej, w tym 150 000 maseczek we Włoszech i Hiszpanii, jak również zachęcały społeczności do oddawania krwi. Misja była prosta: Dawać. Chronić. Inspirować.

Paul Marciano, Dyrektor Kreatywny, powiedział: „W GUESS chcemy inspirować nasze społeczności do walki z kryzysem wywołanym przez COVID-19 Siłą, Nadzieją i Wzajemnym wsparciem. Musimy zachować tę siłę dla naszych rodzin, naszej społeczności i naszego świata, ponieważ razem możemy przezwyciężyć wszystko. Aby zapewnić niezbędne i pilne środki dla najbardziej potrzebujących, GUESS przekazuje ponad 1 300 000 $ na pomoc naszej globalnej społeczności”.

Dawać: We współpracy z Good360, światowym liderem w dziedzinie filantropii produktowej i celowanych darowizn, Firma GUESS?, Inc. przekazała dobra swoim społecznościom, w tym 45 000 sztuk odzieży, a także koce i kolorowanki dla dzieci. Firma Good360 posiada rozległą sieć non-profit, która może rozprowadzać odzież najbardziej potrzebującym. Ponadto Fundacja GUESS i Firma GUESS?, Inc. przekazały darowiznę na rzecz Regionalnego Banku Żywności w Los Angeles celem zapewnienia posiłków lokalnym rodzinom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Chronić: Fundacja GUESS, we współpracy z Direct Relief, przekazała fundusze na środki ochrony osobistej, aby pomóc w ochronie pracowników służby zdrowia i usługodawców pracujących na pierwszej linii frontu w USA. Niezależnie od tego, Fundacja GUESS Europe samodzielnie pozyskała maseczki N95, które zostały przekazane szpitalom w regionie Lombardii we Włoszech oraz w regionie Madrytu w Hiszpanii – dwóch obszarach najbardziej dotkniętych wirusem. W Lombardii darowizny zostały przekazane na rzecz Fondazione per l’Ospedale dei Bambini Buzzi w Mediolanie oraz szpitalom Sant’Anna w Como i San Leopoldo Mandic w Merate. Podczas pandemii te małe szpitale ciężko pracowały, ratując życie setkom ludzi w regionie. W Madrycie wysiłki skoncentrowały się na zaopatrzeniu szpitala polowego IFEMA, zbudowanego na bieżące potrzeby walki z COVID-19 oraz dwóch szpitali miejskich Gregorio Marañon i La Paz, które znajdowały się na pierwszej linii frontu. Oprócz pomocy polegającej na przekazaniu masek szpitalowi Gregorio Marañon, hiszpańska organizacja medyczna AMYTS pomogła również w dystrybucji maseczek do domów pomocy społecznej w rejonie Madrytu. Łącznie Firma GUESS przekazała 150 000 maseczek w Hiszpanii i we Włoszech. Wcześniej, w ciągu roku, Firma GUESS Shanghai również przekazała darowiznę na rzecz Fundacji Rozwoju Młodzieży Hubei, aby wspierać walkę z wirusem najbardziej zagrożonemu obszarowi Wuhan w Chinach.

Inspirować: Firma GUESS?, Inc. wykorzystała swoje platformy komunikacyjne, takie jak media społecznościowe i szeroką sieć ambasadorów marki, do zwiększania świadomości i wzmacniania krytycznych komunikatów, aby pomóc ratować życie. Firma GUESS prowadziła między innymi kampanię informacyjną dotyczącą konieczności oddawania krwi w celu uzupełnienia krajowego zaopatrzenia w krew. Pojedyncze oddanie krwi może uratować nawet 3 życia, a krótki czas potrzebny do oddania krwi może oznaczać całe życie dla pacjenta z COVID-19. Staraliśmy się umożliwić naszym followersom, konsumentom i współpracownikom podejmowanie znaczących działań i wzbudzanie nadziei w tych trudnych czasach.