Bella Vita Paradiso nowy zapach dla Niej

Zaprezentowany w październiku wraz z szeroko zakrojoną kampanią medialną