Από το αρχείο του περιοδικού Times: Συνέντευξη με τους Marciano Brothers 

Πληροφορίες από το UK Headline για την επικοινωνιακή προσέγγιση της GUESS